Agroep 2017-04-13

Op  donderdag 13 april gaat onze volgende bijeenkomst door van 19u tot 21u30 in de Groot-Brittanniëlaan 42  9000 Gent.
Graag een seintje als je komt op het GSM-nummer 0476/89 65 04 of naar mijn mail.
Hartelijke welkom,
Jacques

De basisovertuiging ‘Ik ben het lichaam’is maar een mentale toestand die niet duurzaam is. Hij komt en gaat net als elke andere toestand. De illusie dat je lichaam-en-geest bent, kan alleen bestaan omdat je die niet aan een onderzoek kan onderwerpen. Dat niet-onderzoeken is de draad waar alle geestestoestanden aan geregen zitten.
Alle geestestoestanden, alle namen en vormen van het bestaan zijn er uitsluitend bij de gratie van dat niet-onderzoeken en van verbeelding en goedgelovigheid. Het is juist om te zeggen ‘Ik ben’, maar het zeggen van ‘Ik ben dit’ of ‘Ik ben dat’ laat zien dat iemand geen onderzoek naar zichzelf heeft ingesteld – een teken van geestelijke zwakte of luiheid.
Er is niets mis met het idee van een lichaam, zelfs niet met het idee ‘Ik ben het lichaam’. Maar het is onjuist jezelf te beperken tot dat éne lichaam. In werkelijkheid is alles wat bestaat, elke vorm, binnen mijn bewustzijn en dus mijn vorm. Ik kan aan niemand vertellen wat ik ben, want woorden kunnen alleen beschrijven wat ik niet ben. Ik ben, en doordat ik ben, kunnen alle andere dingen verschijnen. Maar omdat wat ik ben dieper ligt dan het bewustzijn, kan ik niet in woorden van het bewustzijn beschrijven wat ik ben. En toch ben ik. Er is geen antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’. Geen enkele ervaring kan als antwoord dienen, want het zelf ligt achter elke ervaring.
Blijf je richten op het gevoel ‘Ik ben’ en wordt er één mee, los erin op, totdat je denken en de ik-ervaring één worden. Als je blijft proberen, vind je op een gegeven ogenblik het juiste evenwicht in je aandacht en je liefde en dan lost het denken voorgoed op in de ‘gevoelsgedachte’: ‘Ik ben’. Wat je daarna ook mag zeggen of denken of doen, dit gevoel van onverstoorbaar en liefdevol Zijn blijft altijd tegenwoordig als de in-grond van denken en voelen.
Ik Ben Zijn – Shri Nisargadatta Maharaj
Print Friendly, PDF & Email