Bijeenkomst 10 maart 2020

Beste,
De volgende advaita stiltegroep is op dinsdag 10 maart van 19u tot 21u30 bij mij thuis – Groot-Brittanniëlaan 42 9000 Gent.
Graag een seintje als je komt, op het GSM-nummer 0476/89 65 04 of naar mijn mail.

Hartelijke groet,

Jacques
Helderheid komt niet voort uit de geest, de ‘mind’, het denkvermogen. Daar vindt het waarnemen en oordelen plaats.
Over het waarnemen kun je veel zeggen: wat er in de zintuigen en in het zenuwstelsel gebeurt, welke psychologische factoren er in meespelen.
Maar bij het waarnemen zelf kun je van buiten af niet komen.
Het waarnemen zelf is iets dat buiten de wetenschappelijke wereld valt.
Er is een bewustzijnsprincipe dat alles belicht, ook dat wat de wetenschappen aan kennis aandragen.
Zonder dat licht blijft alles donker.
Dan is er geen wereld en geen lichaam.
Waar je dit licht kunt vinden?
Het waarnemen vindt ‘in je binnenste’ plaats, in jezelf.
De waarneming zelf is het gewaar-zijn, het bewust-zijn dat je zelf bent als eerste persoon.
Zelf ga je als Licht vooraf en voorbij aan alle inhoudelijke kennis, ook de wetenschappelijke.
Zelf ben je de grondslag van alle kennis en alle dingen.
Zelf als bewustzijn ben je onherleidbaar tot iets anders.
Daar is niets over te vertellen.
Het is een wonder dat er Licht is.
Om dát gewaar zijn, als Zelf-zijn, gaat het.
Daar moet je je steeds meer bewust van worden.
In de persoon treden beperkingen op door de aard van de zintuigen, de hersenen, enzovoort.
Over de vormen ervan kun je veel zeggen.
Dat kun je doen, omdat er licht is.
Maar over het licht zelf kan niets gezegd worden.
De lichtbron, als Zelf, kun je alleen maar zijn.
NON-DUALITEIT  De grondeloze openheid  Douwe Tiemersma
Print Friendly, PDF & Email