Internet-bijeenkomst Brugge woensdag 11 nov. 2020

Hierna de meditatietekst die Frank ons brengt. Deze tekst bracht hij al tijdens de meditatie van de stiltegroep Brugge op 5 januari 2020. Ware religie is de religie van het Zelf. Ze ligt in het zoeken naar onze ware aard en ons daarin vestigen. Religieuze tradities zijn gebaseerd op ideeën. Als deze ideeën worden opgegeven, is er stilte. (Nisargadatta in woord en beeld, p35) Wat is universeel zijn – niet als begrip maar als manier van leven? Geen scheidingen aan te brengen en nergens tegen te vechten, alles waarmee je in aanraking komt te begrijpen en ervan te houden, dat is leven op een universele manier. (Nisargadatta, Zijn, pag 51) Het reinigen, het uit de weg ruimen en opgeven van alles wat geen wezenlijk deel van je uitmaakt van wat je bent, is genoeg. De rest is ijdelheid. (Nisargadatta,Zijn, pag 53) Ga naar de bron van elke ervaring, naar het besef van te zijn. Voorbij zijn en niet-zijn ligt de onmetelijkheid van de Realiteit. Probeer het opnieuw en opnieuw. Voor de hoogste realisatie moet er wel een fase zijn van losmaking en relativering van de alledaagse wereld. De terugtrekking betekent een overgave aan iets dat de tegenstellingen en scheidingen overschrijdt en in zich opneemt. Dat is openheid. (Douwe Tiemersma, Openingen naar openheid, p86) Als je bent teruggekomen in je natuurlijke toestand zul je die herkennen aan de totale afwezigheid van angst en verlangens. Tenslotte is de bron van alle angst en verlangens het gevoel dat je niet bent wat je bent. Net zoals een gewricht dat ontzet is alleen pijn doet zo lang het niet goed zit, terwijl de pijn ophoudt zodra het weer op de juiste plaats zit, zo is elke aandacht voor een ’ ik’ een symptoom van geestelijk verwrongen zijn. Het verdwijnt zodra je teruggekeerd bent tot je natuurlijke toestand. (Nisargadatta, Zijn, pag 61)

Print Friendly, PDF & Email